Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij

Autorzy

Maciej Kubiak

Redaktor naczelny

Adwokat, wspólnik w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Specjalista w dziedzinie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa  autorskiego, a także w zakresie prawa mediów i filmowego, prasowego, komputerowego i nowych  technologii, reklamy i konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w złożonych  sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej oraz w sprawach gospodarczych.

Autor szeregu publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Współautor m.in. „Komentarza do prawa własności przemysłowej” (C.H. Beck, 2016), „Komentarza do prawa autorskiego” (C.H. Beck, 2019) oraz publikacji Thomson Reuters pt.:”World Intellectual Property Rights and Remedies – Laws with Commentary” pod redakcją Center for International Legal Studies (Salzburg, Austria). Twórca i redaktor naczelny „LSW IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (lswipblog.pl). Rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – Chambers & Partners w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie IP, TMT oraz rozwiązywania sporów (dispute resolution).

Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym  wysokobudżetowych koprodukcji międzynarodowych, doradzał także wielu producentom  telewizyjnym, wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów oraz innych  wydarzeń kulturalnych i sportowych, agencjom reklamowym i Public Relations oraz domom  produkcyjnym i mediowym.

Konsultuje projekty reklam oraz przedsięwzięć i strategii marketingowych, doradza także w  przedsięwzięciach związanych z nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych oraz  zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych. Jest arbitrem Sądu  Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA), wykładowcą Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, prelegentem na licznych konferencjach i szkoleniach oraz autorem publikacji z zakresu własności intelektualnej.

Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych. Pomagał w transgranicznych projektach licencyjnych oraz wejściu na polski rynek nowych marek, w tym nowych kanałów telewizyjnych.

Adres e-mail m.kubiak@lsw.com.pl

Twitter https://twitter.com/maciejkubiak_

Maciej Ślusarek

Adwokat, wspólnik zarządzający w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Ekspert w dziedzinie ochrony własności intelektualnej oraz dóbr niematerialnych osób prawnych i fizycznych. Łączy bogatą wiedzę o biznesie (farmacja, biotechnologia, ochrona własności przemysłowej) z wszechstronnym doświadczeniem we współpracy z branżami cechującymi się dominującym udziałem pracy twórczej (m. in. reklama, produkcja filmowa, nowe media). Prowadzi też liczne postępowania związane z prawem konkurencji. Jako jeden z pierwszych w Polsce reprezentował klientów w sprawach o ochronę wizerunku, wiele orzeczeń miało charakter precedensowy.

Rolę prawnika postrzega wielowymiarowo. Jest cenionym doradcą, świetnym negocjatorem i skutecznym adwokatem oraz wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Instytutu Etyki Prawniczej i Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Doświadczenie sądowe wykorzystuje również jako arbiter w sądach gospodarczych, a także jako arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA).

Adres e-mail m.slusarek@lsw.com.pl

Paweł Baran

Radca prawny  w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzeniu sporów sądowych. Posiada doświadczenie w negocjowaniu i tworzeniu kontraktów handlowych oraz wdrażaniu dokumentacji transakcyjnej. Doradza klientom w zakresie realizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych z zakresu transportu, przemysłu ciężkiego i sektora finansowego.

Posiada także bogate doświadczenie z zakresu prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. Stale angażuje się w projekty pro publico bono oraz wsparcie podmiotów trzeciego sektora – fundacji i stowarzyszeń.

Adres e-mail p.baran@lsw.com.pl

 Katarzyna Ciepiela

Adwokat w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

W ramach działania w LSW poświęca się zagadnieniom prawa autorskiego i dóbr osobistych. Jej zainteresowania koncentrują się między innymi na prawie konkurencji, prawie reklamy, prawie mody i prawie medycznym. Doświadczenie zdobywa również w zakresie arbitrażu handlowego.

Adres e-mail k.ciepiela@lsw.com.pl

 Maciej Dudek

Radca prawny w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności o obszarze prawa autorskiego, prawa reklamy. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii (kontrakty IT, prawo telekomunikacyjne), a także w obszarze ochrony danych osobowych.o.

Adres e-mail m.dudek@lsw.com.pl

Marcin Grzelecki

Radca prawny, doradca podatkowy.

Marcin jest ekspertem w dziedzinie prawa podatkowego. Doradza w szczególności w zakresie planowania podatkowego, zarządzania majątkiem, prowadzenia transakcji inwestycyjnych oraz regulowania podatkowych aspektów sukcesji. Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów indywidualnych, wykonujących wolne zawody, artystów i sportowców; w projektowaniu struktur podatkowych organizacji charytatywnych, instytucji non-profit oraz funduszy powierniczych. est autorem licznych artykułów i komentarzy w prasie specjalistycznej. Często występuje w roli prelegenta na  konferencjach, w szczególności tych organizowanych dla branży audiowizualnej, mediowej i kreatywnej. Posiada również doświadczenie i wiedzę w zakresie aspektów podatkowych komercjalizacji własności intelektualnej (w tym badań naukowych).

Adres e-mail m.grzelecki@lsw.com.pl

Michał Krysik

Specjalista w zakresie prawa podatkowego.

W ramach swojej praktyki uczestniczy w specjalistycznych projektach optymalizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż, analizuje skutki podatkowe transakcji restrukturyzacyjnych, przygotowuje projekty umów oraz ocenia ich skutki podatkowe, świadczy także bieżące doradztwo podatkowe dla klientów LSW.

Adres e-mail m.krysik@lsw.com.pl

Katarzyna Lejman

Adwokat w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Specjalizuje się w ochronie prawa własności intelektualnej, zwłaszcza w sprawach dotyczących znaków towarowych, praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Adres e-mail k.lejman@lsw.com.pl

 Hanna Marcinkiewicz

Adwokat w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również  prawo ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz  prawo reklamy i problematyka ochrony dóbr osobistych.

Adres e-mail h.marcinkiewicz@lsw.com.pl

Bartosz Mysiak

Radca prawny w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa mediów i reklamy oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie i ekspercką wiedzę w przedmiocie sporządzania i negocjowania złożonych kontraktów, sporządzania opinii prawnych, a także tworzenia regulaminów świadczenia usług oraz regulaminów akcji promocyjnych, w szczególności z uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów.

Adres e-mail b.mysiak@lsw.com.pl

Edyta Niemyska

Radca prawny w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie konkurencji,  prawie pomocy publicznej, prawie zamówień publicznych oraz funduszach unijnych. Doradza inwestorom, właścicielom i operatorom infrastruktury, podmiotom  wykonującym usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), beneficjentom korzystającym ze środków unijnych oraz przedsiębiorcom  działającym w sektorach regulowanych. Wspiera klientów przy planowaniu, pozyskiwaniu i stosowaniu instrumentów wsparcia inwestycyjnego, jak również w procesach restrukturyzacyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz organami udzielającymi wsparcia ze środków publicznych (w tym m.in. przed PARP oraz NCBiR).  W sprawach z zakresu zamówień publicznych regularnie reprezentuje swoich klientów m. in. przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli.

Adres e-mail e.niemyska@lsw.com.pl

Piotr Nikołajuk

Adwokat w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, jak również prawa mediów i reklamy.

Piotr zdobył doświadczenie zawodowe współpracując z wiodącą kancelarią prawniczą w USA obsługującą firmy działające na rynku rozrywki i mediów cyfrowych. Uczestniczył w projektach dotyczących nabywania oryginalnych i istniejących treści – dla kanałów telewizyjnych oraz dostawców usług VOD.

Adres e-mail p.nikolajuk@lsw.com.pl

Agnieszka Sidorowicz

Radca prawny w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności w prawie znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się także prawo autorskie, prawo reklamy oraz problematyka ochrony dóbr osobistych.

Adres e-mail a.sidorowicz@lsw.com.pl

Sandra Wieczorek

Radca prawny w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. W obszarze Jej zainteresowań znajduje się również prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo reklamy oraz problematyka ochrony dóbr osobistych.

Adres e-mail s.wieczorek@lsw.com.pl