Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij

Autorzy

Maciej Kubiak

Redaktor naczelny

Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW, współkierujący w niej praktyką IP/TMT. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie i na studiach podyplomowych SWPS – Legaltech i innowacje w branży prawniczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Autor szeregu publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019). Twórca i redaktor naczelny „LSW IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (lswipblog.pl) oraz podcastów o prawnych i technologicznych wyzwaniach stojących przed światem w XXI wieku („Legalne Rozmowy”). Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne (m.in. Chambers & Partners, Legal 500, Managing IP, IP Stars, Media Law International): w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), własności intelektualnej (IP) oraz rozwiązywania sporów (Dispute Resolution). Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii (C.H.Beck).

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, mediów, filmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysoko budżetowych koprodukcji międzynarodowych. Doradzał wielu producentom, wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym i public relations, firmom IT czy domom mediowym. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, wdrażaniem automatyki i robotyki, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomagał w transgranicznych projektach licencyjnych oraz wejściu na polski rynek nowych brandów w tym nowych kanałów telewizyjnych.

Adres e-mail: m.kubiak@lsw.com.pl

 

Maciej Ślusarek

Adwokat, wspólnik zarządzający LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy – warszawskiej firmy prawniczej działającej od ponad 20 lat.

Zawodowo zajmuje się głównie kwestiami związanymi ze branżami kreatywnymi – od filmu, muzyki, do wszystkich nowo powstających obszarów działalności twórczej. Drugi obszar zawodowy to postępowania sądowe – głównie sprawy precedensowe, a także liczne postępowania dotyczące ochrony renomy osób i korporacji. Ze względu na doświadczenie w tym obszarze często doradza w kwestiach dotyczących publicznego wizerunku i jego ochrony.

Od początku pracy adwokackiej jest mocno związany z działalnością samorządu adwokackiego – przez kilka kadencji pełnił rolę sędziego dyscyplinarnego, obecnie jest członkiem Rady Adwokackiej. Pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji ds. etyki i tajemnicy adwokackiej.

Niezależnie od intensywnej pracy angażuje się w sprawy pro bono, za co otrzymał szereg wyróżnień i nagród. Ponadto, jest zaangażowany w powstawanie i pracę licznych organizacji pozarządowych. W ramach jednej z nich – stowarzyszenia Normalne Państwo – był twórcą największej społecznej kampanii antykorupcyjnej „Nie daję/nie biorę łapówek”, która została nagrodzona na forach polskich i zagranicznych.

Współtwórca oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Ekspert i komentator licznych publikacji na temat prawa w Polsce oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – Chambers & Partners w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie TMT, IP oraz rozwiązywania sporów.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskiej kancelarii zajmującej się prawem gospodarczym oraz londyńskiej firmie prawniczej Ross&Craig.

Adres e-mail: m.slusarek@lsw.com.pl

 

 Maciej Dudek

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności o obszarze prawa autorskiego, prawa reklamy, jak również w zagadnieniach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, praw konsumentów, ochrony dóbr osobistych oraz obszarze e-commerce.

Doradza klientom Kancelarii przy wdrożeniach rozwiązań informatycznych, poczynając od postępowania ofertowego przy wyborze dostawcy, poprzez przygotowanie i negocjacje umów wdrożeniowych oraz serwisowych. Zrealizował szereg złożonych projektów w zakresie wdrożeń systemów informatycznych.

Zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, obejmujące audyt działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych, opracowanie i wdrożenie dokumentacji, jak również reprezentowanie Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prowadzi również obsługę prawną Klientów w zakresie ochrony dóbr osobistych, reprezentując ich przed sądami w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych jak i prawnych.

Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowoczesnych technologii na PAN oraz programu „LLM in International Commercial Law” organizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz czołowej kancelarii zajmującej się doradztwem w zakresie nowych technologii.

Adres e-mail: m.dudek@lsw.com.pl

 

Katarzyna Lejman

Katarzyna specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i w prawie cywilnym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych – reprezentuje zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, w tym twórców. W swojej praktyce mierzy się zarówno z tematyką naruszenia dobrego imienia i renomy przez prasę i konkurentów rynkowych reprezentowanych osób, jak i naruszeniami praw autorskich i prawa do firmy. W zakresie jej doświadczeń leżą również skomplikowane spory sądowe pomiędzy przedstawicielami branży reklamowej i mediowej.

Poza sprawami spornymi doradza w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z prowadzeniem e-biznesu i z reklamą. W obszarze jej praktyki mieszczą się również zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych. Posiada bogate doświadczenie w problematyce praw konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz konsumentów za pośrednictwem Internetu.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Barty obroniła pracę magisterską z zakresu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych przed naruszeniami wywołanymi publikacjami prasowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach specjalizujących się w prawie własności intelektualnej, e-commerce i prawie procesowym.

Adres e-mail k.lejman@lsw.com.pl

 

 Hanna Marcinkiewicz

Hanna specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i w prawie cywilnym.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych – reprezentuje zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne. Z sukcesem prowadzi sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych i praw własności intelektualnej. Niezależnie od intensywnej pracy angażuje się w inicjatywy i sprawy ważne społecznie – pro bono.

W swoim portfolio zawodowym ma obsługę podmiotów z szeroko pojętej branży kreatywnej, w szczególności agencji reklamowych, domów produkcyjnych i domów mediowych. W ramach specjalizacji prowadzi również bieżącą obsługę prawną producentów filmowych i telewizyjnych.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się także prawo mody, prawo ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Związana z działalnością samorządu adwokackiego  – obecnie jest członkiem Komisji ds. etyki i tajemnicy adwokackiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów aktywnie działała w kole naukowym zajmującym się prawem funkcjonowania mediów i prawem prywatnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z warszawskich kancelarii oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Adres e-mail: h.marcinkiewicz@lsw.com.pl

 

Bartosz Mysiak

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa mediów i reklamy oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie i ekspercką wiedzę w przedmiocie sporządzania i negocjowania złożonych kontraktów, sporządzania opinii prawnych, a także tworzenia regulaminów świadczenia usług oraz regulaminów akcji promocyjnych, w szczególności z uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w agencjach reklamowych, w dziale prawnym operatora kinowego i dystrybutora filmowego oraz w pracy dla operatora telekomunikacyjnego, gdzie zajmował się obsługą działu sprzedaży, marketingu oraz usług multimedialnych.

Adres e-mail: b.mysiak@lsw.com.pl

 

Piotr Nikołajuk

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, jak również prawa mediów i reklamy.
Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów telewizyjnych i filmowych, agencji reklamowych oraz wydawnictw. Przygotowuje i negocjuje umowy, w tym między innymi dotyczące produkcji programów rozrywkowych opartych o zagraniczne formaty, umowy z twórcami i wykonawcami. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w sporach z ochrony dóbr osobistych i know-how. Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze branży e-commerce i retail.

Piotr zdobył doświadczenie zawodowe współpracując z wiodącą kancelarią prawniczą w USA obsługującą firmy działające na rynku rozrywki i mediów cyfrowych. Uczestniczył w projektach dotyczących nabywania oryginalnych i istniejących treści –  dla kanałów telewizyjnych oraz dostawców usług VOD.

Współpracował zarówno z producentami jak i autorami, na wszystkich etapach tworzenia i eksploatacji programów telewizyjnych oraz filmów, wspierając ich w zakresie nabywania praw, licencjonowania oraz bieżącej obsługi i wyzwań jakie stawia przed nimi branża audiowizualna.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej warszawskiej kancelarii i administracji rządowej.

Adres e-mail: p.nikolajuk@lsw.com.pl

 

Agnieszka Sidorowicz

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z tej właśnie przyczyny postanowiła dodatkowo obok uprawnień radcy prawnego, rozpocząć edukację w celu uzyskania uprawnień rzecznika patentowego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych (obecnie aplikantka rzecznikowska II roku). Poza powyższym, w kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo reklamy, jak i doradza w zakresie ochrony dóbr osobistych (w szczególności renomy).

Na co dzień zajmuje się głównie sporami pomiędzy przedsiębiorcami dotyczącymi praw własności przemysłowej, praw autorskich oraz nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie prowadzi krajową i zagraniczną rejestrację znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (wspólnotowych), jak i rozwiązuje doraźne problemy prawne klientów wynikające z praw IP. Aktywnie wspiera klientów w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Urzędem Patentowym RP, jak i w postępowaniach sądowych. Bierze udział w przygotowaniach i negocjacjach umów dotyczących praw IP, w tym ich komercjalizacji.

Z LSW związana od początku swojej kariery zawodowej.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończyła z wyróżnieniem. W trakcie studiów pełniła funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Adres e-mail: a.sidorowicz@lsw.com.pl

 

Aleksandra Penkowska

Aleksandra specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym przede wszystkim w sprawach spornych dotyczących praw własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych oraz w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi.

W obszarze praktyki Aleksandry znajdują się również sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym ochrony renomy osób i korporacji.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Cardiff i Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej, Historii Sztuki oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Na listę adwokatów wpisana od 2014 r.

Przed LSW związana z wiodącą butikową kancelarią specjalizującą się w prawie własności intelektualnej.

Adres e-mail: a.penkowska@lsw.com.pl

 

Paweł Myrda

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, jak również w kwestiach ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów filmowych i telewizyjnych, w szczególności kompleksową obsługę produkcji filmowych i telewizyjnych. Przygotowuje i negocjuje kontrakty, w tym umowy koprodukcyjne, dystrybucyjne i umowy z twórcami. Zajmuje się również prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych dotyczących produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych, z naciskiem na próby ich polubownego rozwiązania.

W swoim portfolio zawodowym ma obsługę wysokobudżetowych produkcji realizowanych przez największych producentów w Polsce, zarówno państwowych jak i prywatnych.

W ramach specjalizacji reprezentuje także twórców filmowych i muzyków w ich relacjach z producentami, wytwórniami oraz agencjami marketingowymi oraz doradza w zakresie ich kwestii wizerunkowych, łącznie z prowadzeniem postępowań sądowych z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego w charakterze wewnętrznego prawnika podmiotów gospodarczych, przy doradzaniu Klientom stara się zawsze uwzględniać biznesowy element prowadzonych spraw.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Poprzednio zawodowo związany z jednym z największych podmiotów z branży audiowizualnej w Polsce.

Adres e-mail: p.myrda@lsw.com.pl

 

Ewa Karwowska

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie autorskim oraz prawie reklamy.

Posiada doświadczenia w prawie autorskim, obsłudze prawnej filmów oraz reklam telewizyjnych, współpracy z jednymi z największych na rynku wytwórniami muzycznymi, producentami telewizyjnymi oraz dystrybutorami filmowymi.

W swoim portfolio zawodowym posiada także prowadzenie negocjacji umów z zakresu prawa autorskiego, obsługę prawną filmów oraz reklam telewizyjnych, prowadzenie negocjacji umów koprodukcyjnych i dystrybucyjnych w języku polskim i angielskim oraz sporządzanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego, m.in. ze współtwórcami filmu, aktorskich, licencji muzycznych, umów koprodukcyjnych oraz umów dystrybucyjnych.

Zamuje się współpracą z kierownictwem produkcji, producentem wykonawczym oraz pozostałymi członkami ekipy filmowej w trakcie realizacji zdjęć do filmów, udzielaniem porad prawnych kierownikom produkcji oraz producentom wykonawczym w trakcie realizacji zdjęć do filmów, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz rejestracją znaków towarowych na terenie Polski. Reprezentuje także klientów w sądzie w sprawach cywilnych oraz gospodarczych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2018 roku pomyślnie ukonczyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Adres e-mail: e.karwowska@lsw.com.pl